Vệ sinh nhà tại gia đình chị Trang

09/11/2016   300 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Chị Trang. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh nhà đang ở một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 15.0000 vnđ/m2 mặt sàn.

Xem thêm

Vệ sinh ngối số 7 Tổ 4 Khu 5B bãi cháy Hạ Long

09/11/2016   326 lượt xem

Ngôi Số 7, Tổ 4, Khu 5B, Bãi Cháy, Hạ Long vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 4.2 triệu.

Xem thêm

Vệ Sinh gia đình Anh Quyết tại đồi T5 Hạ Long

07/11/2016   334 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Anh Quyết tại đồi T5 Hạ Long vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng và dịch vụ thau rửa bể nước ăn một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 3.8 triệu.

Xem thêm

Vệ sinh Ngôi nhà Số 46 Khu Biệt Thự Biệt Thự Liền Kề Hùng Thắng

07/11/2016   288 lượt xem

Ngôi nhà Số 46 Khu Biệt Thự Biệt Thự Liền Kề Hùng Thắng vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 4.7 triệu.

Xem thêm

Vệ sinh nhà ở gia đình Chị Hường tại Số 43 Phố Trần Cao Vân

07/11/2016   271 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Chị Hường tại Số 43 Phố Trần Cao Vân vừa trải qua sửa chữa lớn: Trần, tường, chân tường khá nhiều bụi gỗ. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn gói là 3 triệu đồng.

Xem thêm

Vệ sinh nhà ở gia đình Anh Phương gần hồ Yết Kiêu

07/11/2016   312 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Anh Phương gần hồ Yết Kiêu vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 13.000/m2, giá trị hợp đồng là 4.700.000 cho toàn bộ ngôi nhà 4 tầng.

Xem thêm

Anh Bình tại 276 Cao Thắng

07/11/2016   182 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Anh Bình tại 276 Cao Thắng vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn 4 triệu đồng.

Xem thêm

Vệ sinh nhà ở gia đình Chị Nhung

07/11/2016   174 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Chị Nhung vừa trải qua sửa chữa lớn. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn gói là 4 triệu đồng.

Xem thêm

Vệ sinh nhà ở gia đình Chị Hằng tại Cái Dăm

07/11/2016   163 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Chị Hằng tại Cái Dăm vừa hoàn thành xây dựng xong. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn gói là 4 triệu đồng.

Xem thêm

Vệ sinh nhà ở của gia đình Chị Hằng Ngõ 5B Cao Thắng

07/11/2016   166 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Chị Hằng tại Ngõ 5B Cao Thắng đang sử dụng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh nhà đang ở một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 15.000 vnđ/m2 mặt sàn.

Xem thêm

Vệ Sinh Nhà ở của gia đình Anh Tuấn tại Hạ Trung

07/11/2016   160 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Anh Tuấn tại Hạ Trung vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn gói là 4 triệu đồng.

Xem thêm

Vệ sinh nhà ở gia đình Anh Hảo tại Cột 5

07/11/2016   149 lượt xem

Ngôi nhà của gia đình Anh Hảo tại Cột 5 vừa hòan thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 12.000 vnđ/m2 mặt sàn.

Xem thêm