Vệ sinh nhà ở gia đình Anh Hảo tại Cột 5

07/11/2016 10:55 AM -  205
Ngôi nhà của gia đình Anh Hảo tại Cột 5 vừa hòan thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 12.000 vnđ/m2 mặt sàn.