Vệ Sinh Nhà ở của gia đình Anh Tuấn tại Hạ Trung

07/11/2016 10:59 AM -  222
Ngôi nhà của gia đình Anh Tuấn tại Hạ Trung vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn gói là 4 triệu đồng.