Vệ sinh nhà ở gia đình Chị Hằng tại Cái Dăm

07/11/2016 11:04 AM -  224
Ngôi nhà của gia đình Chị Hằng tại Cái Dăm vừa hoàn thành xây dựng xong. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn gói là 4 triệu đồng.