Vệ sinh nhà ở gia đình Chị Nhung

07/11/2016 11:06 AM -  255
Ngôi nhà của gia đình Chị Nhung vừa trải qua sửa chữa lớn. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn gói là 4 triệu đồng.