Anh Bình tại 276 Cao Thắng

07/11/2016 11:08 AM -  272
Ngôi nhà của gia đình Anh Bình tại 276 Cao Thắng vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn 4 triệu đồng.