Vệ sinh nhà ở gia đình Chị Hường tại Số 43 Phố Trần Cao Vân

07/11/2016 11:15 AM -  372
Ngôi nhà của gia đình Chị Hường tại Số 43 Phố Trần Cao Vân vừa trải qua sửa chữa lớn: Trần, tường, chân tường khá nhiều bụi gỗ. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ trọn gói là 3 triệu đồng.