Vệ sinh Ngôi nhà Số 46 Khu Biệt Thự Biệt Thự Liền Kề Hùng Thắng

07/11/2016 11:17 AM -  394
Ngôi nhà Số 46 Khu Biệt Thự Biệt Thự Liền Kề Hùng Thắng vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 4.7 triệu.