Vệ Sinh gia đình Anh Quyết tại đồi T5 Hạ Long

07/11/2016 11:20 AM -  459
Ngôi nhà của gia đình Anh Quyết tại đồi T5 Hạ Long vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng và dịch vụ thau rửa bể nước ăn một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 3.8 triệu.