Vệ sinh ngối số 7 Tổ 4 Khu 5B bãi cháy Hạ Long

09/11/2016 09:37 AM -  432
Ngôi Số 7, Tổ 4, Khu 5B, Bãi Cháy, Hạ Long vừa hoàn thành xây dựng. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 4.2 triệu.