Vệ sinh nhà tại gia đình chị Trang

09/11/2016 10:07 AM -  433
Ngôi nhà của gia đình Chị Trang. Nhà Sạch Anh Minh Hạ Long cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh nhà đang ở một lần sạch sẽ với mức giá dịch vụ là 15.0000 vnđ/m2 mặt sàn.