Dọn dẹp nhà mới tại gia đình chị Quỳnh tại Cái Dăm - Bãi Cháy