Tại trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa - Bãi Cháy